Search
  • mvhelvert

ALV Najaar 2020

Updated: Aug 29, 2020

ALV 31 augustus 20.00 uur, locatie: hoofdtribune HC Athena, Voorlandpad 13, 1098TZ Amsterdam


1. opening 2. notulen/ingekomen stukken 3. afscheid Victor Mensingh 4. financiële stand van zaken 5. acties t/m einde jaar 2020: A: clubhuis B: versterking organisatie C: participatie D: 9 sept: start Hockey Foundation: 15 kids nodig! 6. bestuurssamenstelling: de volgende ouders zijn van plan om toe te treden, dan wel te ondersteunen aan het huidige bestuur: Matthijs van Helvert: waarnemend voorzitter (tot maart 2021) en penningmeester Samuel Maia de Moura: secretaris Paul Harten: algemeen bestuurslid hockey Laura van Helvert: algemeen bestuurslid operations Wai Lam: algemeen bestuurslid facilitaire zaken 7. wvttk/rondvraag 8. sluiting

32 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2020 AHC NOORDERLICHT